„A soproni népszavazási terület lakosságának a magyar állam iránt tanusított tántoríthatatlan hűségét örök emlékezetül törvénybe iktatja.”

1922. évi XXIX. törvénycikk a soproni népszavazás emlékének törvénybeiktatásáról