Krug Lajos: Tűzek a végeken (Selmectől Sopronig)

Sopron harcai és a selmeci diákság története egy kötetben.

Ifj. Krug Lajos, vagy ahogy publikációit szignózta, Missuray-Krúg Lajos 1889-ben született Sopronban, vagyis fiatal felnőttként kísérte végig az 1921-es soproni, és Sopron környéki eseményeket. Annál is inkább, mivel Krug maga is részt vett a nyugat-magyarországi felkelőharcokban.

Jó tollát talán édesapjától örökölte, Krug Lajos iskolaigazgatótól, aki pedagógiai író, szerkesztő és karnagy is volt egyben.

Krug első, önálló kötete iskolájának, az Erdészeti Főiskolának Sopronba költözését, diákságát és tanári karát mutatja be, valamint emléket állít az események leírásával a felkelőharcok áldozatául esett diáktársainak. Külön fejezetet szentel az 1921. december 14-i eseményeknek, mely az írás általános jelentősége mellett a centenáriumi évben aktuális olvasmánnyá teszi a Tüzek a végekent.


Az V. Felkelő-parancsnokság csoportképe a nagymartoni főhadiszállás előtt.

Krug könyve olvasmányos, keresetlenségével együtt is méltó stílusban íródott, mélyérzésű írójáról árulkodik a soproni utcák leporellóként megelevenedő képe. Hiteles leírásaival eléri, hogy magunk is találkozzunk Thurner Mihály polgármesterrel, harcoljunk a város Magyarországon maradásáért, vagy megálljon a szívünk egy pillanatra, ahogy megtudjuk: Jönnek az osztrákok!

Ifj. Krug Lajos könyve már megjelenésének évében megérte a második kiadást, majd közel nyolcvan évvel később a harmadikat, és olyan kordokumentummá vált, amit érdemes olvasni annak, aki érteni akarja e város sorsát.

A mű harmadik (2008) kiadásához Náhlik András írt előszót, így méltatva az addigra féltve őrzött kinccsé vált írást:

„Sopron nevezetes helyeit vagy az egyetem botanikus kertjét járva, a világégést követő néhány év eseményeinek ismeretében, az embert óhatatlanul megérinti a történelem szele. E könyv elolvasása után nem lehet ugyanolyan szemmel nézni az épületeket, de másként tekint az ember a könyv eseményeinek helyszíneire, a mégoly ismerős soproni és Sopron környéki helyekre is.

Pedig nem volt régen, három emberöltő sem telt el azóta.”

téma: történelem

kiadás éve: 1930

kiadó: Tóth Nyomda, Sopron

illusztráció: Medgyesi Schwartz Antal

terjedelem: 208 oldal


  • a
  • a
  • a

Kövess minket!