Átadták Sopron legrangosabb díjait és kitüntetéseit!

Hagyományosan a hűség napi ünnepségsorozathoz kapcsolódóan adták át Sopron legrangosabb elismeréseit, díjait.

A város kitüntetettjei ünnepélyes keretek között vehették át elismeréseiket a Városházán megrendezett ünnepségen, ahol dr. Farkas Ciprián polgármester mondott ünnepi beszédet, melyben kiemelte: százegy esztendő után is a szívünkben és a lelkünkben érezzük a hűséget, a bátorságot s a hazafiságot. Azt a történelmi pillanatot, mely azóta is elválaszthatatlan tőlünk, soproniaktól.

„A Civitas Fidelissima elvitathatatlanul az identitásunk részévé vált. De ez nemcsak egy érdem, hanem felelősség is egyben. Arra kötelez bennünket, hogy sohase engedjünk az igazságtalanságnak, a saját érdekeink és szuverenitásunk lábbal tiprásának. Nekünk, akárcsak egy évszázada, úgy most is magyar fejjel és magyar szívvel kell gondolkodnunk a minket körülvevő világról. Mert béke és biztonság nélkül Sopron jövőbeni fejlődése is elképzelhetetlen.”

Azért dolgozunk, hogy Sopron fejlődése a jövőben is töretlen maradjon. Ez a város, ez a soproni családok érdeke. Meggyőződésem, hogy összefogással és közös erővel a jelenlegi kihívásokon is úrrá leszünk. Ehhez erőt ad számunkra a hűség diadala, a nagyjaink bátorsága s minden közös eredményünk, amelyet az elmúlt években együtt, közösen értünk el - részletezte dr. Farkas Ciprián.

A beszédet követően Jacsó Erika és Harka-Szarvas Anna fuvolaművészek előadását hallgathatták meg a jelenlévők, majd dr. Farkas Ciprián polgármester, dr. Simon István és Csiszár Szabolcs alpolgármesterek, valamint Barcza Attila országgyűlési képviselő átadták a Sopronért Emlékérmeket.

A Sopronért Emlékérem azoknak a soproni magánszemélyeknek, illetve közösségeknek adományozható, akik jelentős mértékben hozzájárultak Sopron város jó hírnevének terjesztéséhez, rangjának, vonzerejének emeléséhez, a város érdekeinek előmozdításához.

A díjban idén dr. Bakody Gyula nyugalmazott városi főállatorvos, dr. Baráz Sándor háziorvos, főorvos, Bók Mihály, a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetségének társelnöke, dr. Gerencsér Kinga, a Soproni Egyetem címzetes egyetemi tanára, dr. Hofman Erzsébet főorvos, a Soproni Szociális Intézmény Ikva Idősek Otthona, Marton Ferenc kárpitosmester, Molnár Balázs, a Soproni Darazsak Sportakadémia ügyvezetője, vállalkozó, a Soproni Tigrisek Sportegyesület, Sütő Ildikó, a Soproni Szociális Intézmény munkatársa, Szőcs Géza képzőművész, Tímár Béla, az SSE SKC korábbi szakosztály elnöke, az SVSE Lokomotív Futóklub alapító tagja, Tóth László, a Volán soproni üzemegységének nyugalmazott vezetője, ifj. Vránich István nyelvtanár, szaktolmács, Zách Zoltán órásmester.

Sopron Ifjú Tehetsége díjban idén Moser Barnabás részesült. Moser Barnabás kivételes zenei tehetségét mutatja, hogy már egy év zongoratanulmány után nemzetközi versenyen ért el kimagasló eredményt. Kitartó szorgalma és elkötelezettsége mellett átlagon felüli fejlődés tapasztalható nála. Idén nagydíj fokozatot ért el a XXXI. Lantos Magda Regionális Zongoraversenyen. Barnabás a Soproni Atlétikai Club tagjaként az évek során sokszor állt dobogón atlétikaversenyeken.Sopron Szolgálatáért díjban Péter Csaba rendőr alezredes, a Soproni Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának osztályvezető-helyettese részesült. Péter Csaba hivatásos szolgálatát 1989-ben kezdte a határőrségnél, majd 2008-ban a Soproni Rendőrkapitányság állományába került. 31 év hivatásos szolgálati ideje alatt több alkalommal részesült dicséretben és jutalomban.

Az Ifj. Flandorffer Ignác-díj idei kitüntetettje Bausz Gyula, aki 1983-ban megnyitotta saját éttermét, a Vadászkürt Vendéglőt. A soproni régió borainak bemutatását, megismertetését szívügyének tekintette. Fogalommá vált igényes éttermével a soproni borvidék első gasztronómiai nagykövete volt. A szakképzés ügyét is fontosnak tartotta, gyakorlati helyet biztosított majd’ félszáz diáknak.  

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésen Wälder József-díjat adományozott Kovács Tibor részére. Kovács Tibor 1983 óta járul hozzá a soproni szennyvízelvezetés és a szennyvíztisztítás zökkenőmentes működéséhez, illetve a csatornarendszer és a tisztítótelep fejlesztéséhez. Több mint 35 éve vezetőként dolgozik a Soproni Vízmű Zrt.-nél.
A Sopron Sportjáért díjat Úr Csaba kapta, aki az SVSE teniszedzőjeként számos válogatott játékost nevelt fel és szerzett velük országos és vidék bajnoki címeket. Munkájának sikerességét bizonyítja Babos Tímea három Grand Slam-győzelme is, aki a kezdetek kezdetén a tanítványai közé tartozott. Főállású edzőként főként az utánpótlásnevelésre koncentrál, de a teniszpályák üzemeltetését is szívügyének tekinti.

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése Sopron Kiváló Pedagógusa díjat adományozott Dukkonné Horváth Márta részére. Dukkonné Horváth Márta 38 éve a Deák Téri Általános Iskola nevelőtestületének tagja. Következetes, gyermekszerető, szakmailag felkészült, hivatásszerető pedagógus, aki kérlelhetetlenül a gyermekek érdekeit tartja szem előtt. Szintén Sopron Kiváló Pedagógusa díjat kapott: Páderné Bokor Éva. Páderné Bokor Éva 1988-ban került a soproni Szent Orsolya Iskola jogelődjébe, a soproni Belvárosi Általános Iskolába. Magas színvonalon végzett pedagógiai munkája eredményeként diákjai rendszeresen ott vannak a megyei és országos megmérettetések élmezőnyében.

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése Sopron Kulturájáért díjat adományozott Nemes András részére. Nemes András egyetemi diplomájának kézhezvétele óta dolgozik a Soproni Múzeumban, jelenleg főmuzeológus. A kezdetektől vesz részt Sopron műemléki kutatásában, és gondozza a múzeum ezzel kapcsolatos gyűjteményét.
Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése Humanitás díjat adományozott Horváthné dr. Sütő Teréz részére. Horváthné dr. Sütő Teréz hatvan éve fáradhatatlanul dolgozik a város szegényeinek, időseinek segítésén. Az utóbbi 20 évben a demens betegek és hozzátartozóik segítésén munkálkodik.A Dr. Király Jenő-díj kitüntetettje dr. Freyler Erzsébet. Dr. Freyler Erzsébet 1990-től praktizál mint háziorvos. 2015-ben címzetes főorvosi rangot kapott. A Népegészségügyi Osztály alapellátásért felelős koordinátora volt. Betegei bizalommal és szeretettel fordulnak hozzá, legyen szó akár prevenciós tevékenységről, szűrővizsgálatokról, krónikus betegek gondozásáról, rehabilitációs feladatokról vagy betegedukációról.

A Civitas Fidelissima díjból évente kettő adományozható. Egyiket egy magánszemély, a másikat egy közösség kaphatja. Közös bennük, hogy Sopron városáért, nemzetközi hírnevének növeléséért, fejlődéséért, az élet bármely területén kiemelkedő tevékenységet végeznek.

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése Civitas Fidelissima díjat adományozott dr. Bartha Dénes részére. Dr. Bartha Dénes okleveles erdőmérnök és erdészeti növényvédelmi szakmérnök, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, 2007 óta a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Soproni Egyetem tanára. Munkásságáért 2014-ben a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést vehette át. Munkájának köszönhetően erősödik az egyetem és a város kapcsolata.
Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése Civitas Fidelissima díjat adományozott a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen működő Részvénytársaság részére. 2022-ben pontosan 150 éve annak, hogy őfelsége Ferenc József császár és király kiadta a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Engedély-okmányát. A GYSEV Zrt. a város és a Nyugat-Dunántúl egyik legnagyobb foglalkoztatója. 150 év alatt a vasúttársaság és Sopron elválaszthatatlanul összeforrt.

A Pro Urbe Sopron díj azon magánszemélynek adományozható, aki Sopron városáért, a város fejlődéséért, hagyományainak ápolásáért, kultúrájának megőrzéséért maradandót alkotott, életútja, életpályája méltó tiszteletet váltott ki, illetve jelentős tevékenységet folytatott.

Sopron Megyei jogú város Közgyűlése Pro Urbe Sopron díjat adományozott dr. Kárpáti György részére. Dr. Kárpáti György 1976-tól szülővárosában, Sopronban dolgozik megbecsült háziorvosként. Már egyetemi évei óta szenvedélyévé vált a fotózás és filmezés. Elismert és nélkülözhetetlen személyisége a soproni civil életnek, számos fontos helyi szervezetnek tagja, illetve töltött be bennük fontos beosztást. Az utóbbi években a családi tulajdonban lévő műemlék vízimalom felújítása az egyik legfontosabb tevékenysége. Ezt a sikeres munkásságát idén a Winkler Oszkár-díjjal tüntették ki, hiszen a Kárpáti malomnak ítélte a Soproni Városszépítő Egyesület ezt az elismerést. 1999-ben a Magyar Köztársaság érdemkeresztje kitüntetést kapta meg a köztársasági elnöktől.

A Sopron Város Díszpolgára cím a város legmagasabb rangú kitüntetése. Azoknak a személyeknek adományozható, akik Sopron város fejlődéséért, a közélet, a gazdaság, a tudomány, a művészet, az oktatás, az egészségügy vagy a sport területén maradandót alkottak, illetve kimagasló eredményt értek el, gazdag életművükkel a város, az ország, a világ egyetemes érdekeit tiszteletreméltóan szolgálták.

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2022. évben „Sopron Város Díszpolgára” címet adományozott dr. Fodor Tamás részére.
Dr. Fodor Tamás 1984 óta a Soproni Egyetem oktatója. Régóta aktív résztvevője Sopron város közéletének. 2006-tól 2019-ig, három cikluson át Sopron Megyei Jogú Város polgármestere. Polgármesteri hivatásának a gyakorlása során mindig az eredményesség és az együttműködés volt az alapelve. Együttműködés a soproni polgárokkal a közös célok elérése érdekében. A polgármesteri ciklusának első időszakában súlyos terhek nehezedtek a városra, de sikerült eredményesen megvédeni az önkormányzat vagyonát.

Dr. Fodor Tamás polgármester irányítása alatt a megvalósított beruházásokkal, rekonstrukciókkal Sopron városa új fejlődési pályára állt. Nehéz lenne a három polgármesteri ciklus alatt megvalósított minden fejlesztést felsorolni, de a legfontosabbak talán: a megújult Tűztorony és Fő tér, a Várfal sétány és turisztikai látogatóközpont jött létre. A Várkerület átépítése megtörtént, ezzel a soproniak régi vágya valósult meg, megtelt újra élettel a Várkerület. Teljesen megújult a fertőrákosi barlangszínház. Modern témaparkot hoztak létre, bemutatva a barlang és környezete kialakulásának történetét. Megújult a páneurópai piknik és a határáttörés történelmi helyszíne.  Elkezdődött az M85-­ös gyorsforgalmi út Sopron és Csorna közötti szakaszának, valamint az új Lőver Uszodának az építése. Dr. Fodor Tamás 13 éven keresztül Sopron Megyei Jogú Város polgármestereként kiemelkedő városvezetői, település- és területfejlesztői tevékenységgel szolgálta a város és térsége közösségét. Sopron város polgármestereként sokat tett a német-magyar kapcsolatok ápolásáért. A mai napig ébren tartja a „páneurópai piknik” szellemiségét.

Az ünnepség végén Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője is köszöntötte a résztvevőket.
A rendezvényen önkormányzati képviselők, tisztségviselők és intézményvezetők is részt vettek.

  • a
  • a
  • a

Kövess minket!