A szavazás utóélete
Epilógus
Ausztria német megszállás alóli felszabadulása idején is újraéledtek olyan, ma már elfelejtett tervek, melyeknek gyújtópontjában az ún. "Ostburgenland" létrehozása állt, ami alatt Sopronnak és környékének osztrák igazgatás alá helyezését értették. Elsősorban osztrák – burgenlandi – szociáldemokrata politikusok készítettek elaborátumokat a régóta áhított "főváros" megszerzésére.
Ezek a tervek azonban hamar lekerültek az illetékesek íróasztalairól. Magyarországon a szocialista korszak politikája – mely nem kedvezett semmiféle nemzeti-etnikai, és területi kérdés felvetésének – oszlatta el végleg a területváltozások vízióit. Mindezeknek a szuperhatalmak által uralt, megosztott világban nem is volt semmiféle realitása. A hidegháborús elzárkózás ugyanakkor megnehezítette a párbeszédet, a történelmi viták közös feldolgozásának lehetőségét is.
Még ma is folynak viták arról, hogy vajon a Sopronban és környékén tartott népszavazás eredménye mennyire volt törvényes vagy illegitim. Egymás érvelésének megismerése és a saját álláspontok kellő kritikája azonban egyre közelebb visz ahhoz, hogy megértsük a másik fél motívumait és tiszteletben tartsuk nézeteit.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8